En plattform för idéburna organisationer

Vårt uppdrag

VI vill främja utvecklingen av samt skapa förutsättningar för civilsamhället i Värmland. VI vill också utgöra en plattform för idéburna organisationer att kunna agera som en samlad aktör i sammanhang och frågor som rör samhällsutveckling i bred bemärkelse i länet.

Nyheter

Idéburnas årliga konferens

Överenskommelsen Värmland– samverkan mellan Region Värmland och idéburna organisationer Vi är äntligen tillbaka! Välkommen till en heldag då vi inspireras av varandra och med andra. Under dagen, 7 april, får…

Kalendarium

Coronapandemin har just nu helt förändrat hur vi umgås med varandra. Vi ställer om och kör tillsammans med Region Värmland en digital seminarieserie med start i höst, istället för en konferens i november.

Mer info och anmälan finner du via följande länk

Bli medlem

Tillhör ni en organisation inom den idéburna sektorn i Värmland och har ett regionalt perspektiv? Välkommen att bli medlem hos oss. Ladda ner ansökningsblanketten nedan och skicka in den till oss så behandlar vi ert medlemsskap.

SOCIAL INNOVATION VÄRMLAND

Social innovation Värmland är en plattform och rörelse för att mobilisera ny handlingskraft och kapacitet för ett socialt hållbart samhälle i Värmland och världen. 

Social innovation Värmland undersöker hur vi tillsammans kan möta olika komplexa samhällsutmaningar för att människor och organisationer ska få mod, energi, verktyg och metoder för att kunna omsätta insikter till handling.

Här möts olika sektorer och Nätverket Värmland idéburna finns med i arbetet.

ÖVERENSKOMMELSEN VÄRMLAND

Överenskommelsen antogs i Landstingsstyrelsen den 30 januari 2018 och den 20 april signerades överenskommelsen formellt mellan landstinget och 35 idéburna organisationer.

En handlingsplan har även arbetats fram som tydliggör aktiviteter som kommer att ske för det fortsatta arbetet. Den arbetsgrupp som gemensamt arbetat fram Överenskommelsen har nu gått över till en ledningsgrupp, vars syfte är att arbeta med framtida strategier och aktiviteter. Läs mer här.