En plattform för idéburna organisationer

Vårt uppdrag

Värmlands Idéburna (VI) vill främja utvecklingen av samt skapa förutsättningar för civilsamhället i Värmland. VI vill också utgöra en plattform för idéburna organisationer att kunna agera som en samlad aktör i sammanhang och frågor som rör samhällsutveckling i bred bemärkelse i länet.

Mötesplats idéburna

Höstens träffar i nätverksserien Mötesplats Idéburna är satta. Varmt välkomna att redan nu anmäla er. Mötesplats Idéburna är en kontinuerlig mötesplats för idéburen sektorn i Värmland. Tillsammans med en idéburen...

Läs mer

Kalendarium

Värmlands Idéburna finns med på Företagssalongen för att representer Idéburna sektorn.

När: 26 januari
Var: Elite Stadshotell, Karlstad
Tid: 11.00-16.00

Läs mer på:

www.foretagssalongen.se

En samtalsarena för nätverkande mellan idéburna organisationer. Tidigare namn ”Mötesplats Idéburna”. Numera heter det ”Hållplats Idéburna”. 

När: 15 mars
Tid: 7.45-9.30 
Var: Hotell i Karlstad, mer info kommer
Målgrupp: Alla som är en del av den idéburna sektorn

Det bjuds på frukost och värdefulla samtal

”Hållplats Idéburna” är en kontinuerlig mötesplats för idéburen sektorn i Värmland. Tillsammans med en idéburen organisation bjuder vi in till nätverksträffar för alla organisationer som signerat Överenskommelsen Värmland. 4 tillfällen äger rum varje år. 

Vi ses en heldag på CCC i Karlstad för att nätverka och inspirera. 

Mer information kommer. 

Bli medlem

Tillhör ni en organisation inom den idéburna sektorn i Värmland och har ett regionalt perspektiv? Välkommen att bli medlem hos oss. Ladda ner ansökningsblanketten nedan och skicka in den till oss så behandlar vi ert medlemsskap.

Våra medlemmar

Social innovation Värmland

Social innovation Värmland är en plattform och rörelse för att mobilisera ny handlingskraft och kapacitet för ett socialt hållbart samhälle i Värmland och världen. 

Social innovation Värmland undersöker hur vi tillsammans kan möta olika komplexa samhällsutmaningar för att människor och organisationer ska få mod, energi, verktyg och metoder för att kunna omsätta insikter till handling.

Här möts olika sektorer och Värmland idéburna finns med i arbetet.

Överrenskommelsen Värmland

Överenskommelsen antogs i Landstingsstyrelsen den 30 januari 2018 och den 20 april signerades överenskommelsen formellt mellan landstinget och 35 idéburna organisationer.

En handlingsplan har även arbetats fram som tydliggör aktiviteter som kommer att ske för det fortsatta arbetet. Den arbetsgrupp som gemensamt arbetat fram Överenskommelsen har nu gått över till en ledningsgrupp, vars syfte är att arbeta med framtida strategier och aktiviteter. Läs mer här.