Idéburnas årliga konferens

Överenskommelsen Värmland
– samverkan mellan Region Värmland och idéburna organisationer

Vi är äntligen tillbaka!

Välkommen till en heldag då vi inspireras av varandra och med andra. Under dagen, 7 april, får vi bland annat ta del av perspektiv från forskningen genom Johan von Essen som är professor vid Centrum för civilsamhällesforskning. Vi samtalar med regionpolitiker om idéburen sektor och får information om Region Värmlands nya folkhälsostrategiska plan. Vi får framförallt tid att prata med varandra och tillsammans blicka framåt mot en återstart.

Frukost står framdukat redan 8.00. Innan vårt program börjar visar vi dagens frukostseminarium från Region Värmland, klockan 8:30–9:30. Konferensen pågår 9:30–16:30 och vi tar inte ut någon deltagaravgift. Du anmäler dig via länk i vänsterspalten.

Arrangörer
Vi som står bakom konferensen är Region Värmland, genom Överenskommelsen Värmland, och samarbetsorganisationen Värmlands Idéburna (VI).

Samarbetet har gjorts möjligt genom Överenskommelsen Värmland som är en avsiktsförklaring med syftet att möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland.
Läs mer om Överenskommelsen Värmland här.

Värmlands Idéburna är en plattform för idéburna organisationer,som genom nätverket kan agera som en samlad aktör i sammanhang och frågor som rör samhällsutveckling i bred bemärkelse i länet.
Läs mer om Värmlands Idéburna här.

Folkhälsoveckan
Konferensen genomförs under Region Värmlands folkhälsovecka.Varje morgon genomförs digitala frukostseminarier som tar upp olika viktiga ämnen inom folkhälsoarbetet.
Läsa mer om folkhälsoveckan här.

När: 7 april, kl. 9.30 – 16.30
Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan101 A, Kronoparken, Karlstad
Målgrupp: Idéburnaorganisationer, chefer, tjänstepersoner och politiker i Region Värmland samt alla med intresse för Överenskommelsen Värmland
Sista anmälningsdag: 30 mars
Anmälan: Anmäl dig här

Kontaktuppgifter
Pia Augustsson
pia.augustsson@regionvarmland.se

Anna Rydborg
anna@varmlandsideburna.se

Läs PDF-inbjudan här