Värmlands Idéburna

En plattform för idéburna organisationer

Vårt uppdrag

Värmlands Idéburna (VI) vill främja utvecklingen av samt skapa förutsättningar för civilsamhället i Värmland. VI vill också utgöra en plattform för idéburna organisationer att kunna agera som en samlad aktör i sammanhang och frågor som rör samhällsutveckling i bred bemärkelse i länet.

Kalendarium

En samtalsarena för nätverkande mellan idéburna organisationer. 

När: 15 mars
Tid: 7.45 – 9.30
Plats: Hotell Plaza, Karlstad
Målgrupp: Idéburna organisationer i Värmland med intresse för Överenskommelsen Värmland
Sista anmälningsdag: 9 mars
Anmälan: Anmäl dig här
Kostnad: Frukostträffen är kostnadsfri

Det bjuds på frukost och värdefulla samtal.

Program
– Barns utsatthet i Värmland – och möjlighet till stöd

Barns utsatthet ökar i Värmland, dels på grund av att fler barn är hemmasittande. Vi idéburna organisationer är en viktig nyckel till att motverka det och vi bjuder därför in till ett samtal kring temat för att ge möjlighet till inspiration och samverkan.

Rädda barnen – om hur barns utsatthet faktiskt ser ut i Värmland
Vi kommer få en inledning av Linda Hansen Grundel från Rädda Barnen. Linda kommer berätta om hur det ser ut med barns utsatthet i just Värmland baserat på Barnrättskommitténs senaste rapport.

Panel om insatser
Därefter kommer vi få inspiration kring insatser som idag görs inom idéburen sektor:
– Brottsofferjouren
– BUFFF
– HippoCamp
– RF-SISU

Nätverkande
Avslutningsvis har vi tid för nätverkande med alla idéburna organisationer som finns i rummet.

”Hållplats Idéburna” är en kontinuerlig frukostträff för idéburen sektorn i Värmland. Tillsammans med en idéburen organisation bjuder vi in till nätverksträffar för alla organisationer som signerat Överenskommelsen Värmland.

Vi ses en heldag på CCC i Karlstad för att nätverka och inspirera. 

Mer information kommer. 

Bli medlem

Tillhör ni en organisation inom den idéburna sektorn i Värmland och har ett regionalt perspektiv? Välkommen att bli medlem hos oss. Ladda ner ansökningsblanketten nedan och skicka in den till oss så behandlar vi ert medlemsskap.

Social innovation Värmland

Social innovation Värmland är en plattform och rörelse för att mobilisera ny handlingskraft och kapacitet för ett socialt hållbart samhälle i Värmland och världen. 

Social innovation Värmland undersöker hur vi tillsammans kan möta olika komplexa samhällsutmaningar för att människor och organisationer ska få mod, energi, verktyg och metoder för att kunna omsätta insikter till handling.

Här möts olika sektorer och Värmland idéburna finns med i arbetet.

Överrenskommelsen Värmland

Överenskommelsen antogs i Landstingsstyrelsen den 30 januari 2018 och den 20 april signerades överenskommelsen formellt mellan landstinget och 35 idéburna organisationer.

En handlingsplan har även arbetats fram som tydliggör aktiviteter som kommer att ske för det fortsatta arbetet. Den arbetsgrupp som gemensamt arbetat fram Överenskommelsen har nu gått över till en ledningsgrupp, vars syfte är att arbeta med framtida strategier och aktiviteter. Läs mer här.