Värmlands Idéburna

Civilsamhälleskartan (Region Värmland)

Värmlands civilsamhälleskarta ger oss en god bild av civilsamhällets struktur och utbredning i Värmland. I Värmland kan vi vara stolta över att vi har nästan 8 500 idéburna organisationer. Runt […]

NWT debatt om samverkan mellan det idéburna och offentliga

Rikspolitiska beslut ger minskade möjligheter för civilsamhället och idéburen sektor. För att få verklig utväxling på civilsamhällets och idéburen sektors bidrag krävs ett politiskt ansvarstagande, skriver Lena Olsson, ordförande i […]