Värmlands Idéburna

Årsmöte 2023 – handlingar

Den 27 april klockan 16-00-17.30 sker Värmlands Idéburnas årsmöte digitalt.

Önskar ni anmäla er till årsmötet gör ni det genom att maila anna@varmalndsideburna.se senast 20 april.

Ladda ner handlingar här:

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2022

Årsbokslut 2022

Balansrapport 2022

Resultatrapport 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsinriktning 2022-2025

Verksamhetsplan och budget 2023

Proposition om stadgeändring

Valberedningensförslag